ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเลือกตัวประเทศในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

            รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในช่วงปี 2013-2015 โดยดร. เสรี นนทสูติได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศในฐานะที่มีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาปริญญาเอกของด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและรองประธานของสถาบันการวิจัยและพัฒนารัฐวิสาหกิจและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการคลัง

            ในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นโดยผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,255 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ