ลบ แก้ไข

สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับSMEsไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Creating Greater Opportu

 

            ประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้โอกาสธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเตรียมตัวเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ออกกลยุทธ์สำคัญในการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจประเทศไทย

            ตามกลยุทธ์นั้นผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนและให้บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ในขณะที่ผู้ประกอบรายเก่าการจะได้รับการพัฒนาคุณภาพของการผลิตและการบริหารงาน ผู้ประกอบการรายใหม่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้นี้ยังจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง SMEs ไทยและต่างประเทศเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ AEC

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,988 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ