ลบ แก้ไข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมือในการป้องกันเด็ก

Relevant Agencies Join H
 

            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ จัดการกับปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการมาถึงของประชาคมอาเซียน

            คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้เข้าพบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประชุมหามติในด้านความพยายามในการที่จะกำหนดมาตรฐานเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กและหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสและการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นของแรงงาน เพื่อเตรียมการจัดตั้งชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในอนาคต

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,145 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ