ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสุดยอดการผลิตรถยนต์


 

            อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1961 ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้รั้งอันดับ 9 ในฐานะผู้ผลิตยานยนต์ของโลกและเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

            เพื่อที่จะรับมือกับการเจริญเติบโตในการผลิตรถจะต้องมีการบรรเทาความขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยสถาบันยานยนต์ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแรงงาน 300,000 คน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มหน่วยการผลิตให้เป็น 6 เท่าภายในปี 2016

            ในด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมกับบริษัทเอกชนในการเปิดตัวหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์ภายใต้งบประมาณ 200 ล้านบาท


อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,050 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean