ลบ แก้ไข

การลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท

Investment in Thailand E
 

            มูลค่าการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทและเกินเป้าหมายที่กำหนดถึง 9 พันล้านบาท โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่า โครงการต่างๆในประเทศไทยสามารถสร้างการจ้างงานในประเทศไทยถึง 207,463 ตำแหน่ง ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ การให้บริการและสาธารณูปโภคที่มี 849 โครงการ, ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรโลหะและอุปกรณ์ ขนส่ง  448 โครงการ, เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 362 โครงการ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 285 โครงการและสารเคมีกระดาษและพลาสติก 147 โครงการ

            การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมากถึง 524,770,000,000 บาท ใน 1,132 โครงการ ซึ่งญี่ปุ่นยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยใน  562 โครงการและมีมูลค่า 282,800,000,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 54 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยการลงทุนของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนรถยนต์

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,551 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ