ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสมบททุนธนาคารโลก

Thailand Becomes a Donor
 

            ประเทศไทยได้แสดงความตั้งใจที่จะสมทบเงินให้กับสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญของกลุ่มธนาคารโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความยากจนและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกโดยประเทศไทยได้กลายเป็นผู้บริจาคในระดับพหุภาคีเป็นครั้งแรก ซึ่งเงินบริจาคจะนำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศยากจนทั่วโลก

            ปลัดกระทรวงการคลังได้ประกาศเกี่ยวกับการสมทบทุนของประเทศไทยในที่ประชุม IDA  ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เนื่องจากประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IDA ในปี 1973-1979 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการทางการศึกษา, การเกษตรและการชลประทานทำให้ประเทศที่มีการพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้ จึงตระหนักถึงความสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,862 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ผลสำรวจของบริษัทKPMG ของมาเลเซีย เปิดเผยว่า บริษัทธุรกิจในมาเลเซียกว่าร้อยละ 60 เห็นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นเงื่อนไขหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า...
  by Editor Bow
 • ผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลในอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกของอาเซียนโดยการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกและการบร...
  by dogTech
 • ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกำลังเร่งเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ทั้งลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ เราจะมาดูกันว่า แต่ละประเทศมีความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไปมากน้อยแค่ไหน และประเทศใดในอาเซียน...
  by Editor Bow
 • สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมสโมสรนักลงทุน และ China...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean