ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสมบททุนธนาคารโลก

Thailand Becomes a Donor
 

            ประเทศไทยได้แสดงความตั้งใจที่จะสมทบเงินให้กับสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญของกลุ่มธนาคารโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความยากจนและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกโดยประเทศไทยได้กลายเป็นผู้บริจาคในระดับพหุภาคีเป็นครั้งแรก ซึ่งเงินบริจาคจะนำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศยากจนทั่วโลก

            ปลัดกระทรวงการคลังได้ประกาศเกี่ยวกับการสมทบทุนของประเทศไทยในที่ประชุม IDA  ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เนื่องจากประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IDA ในปี 1973-1979 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการทางการศึกษา, การเกษตรและการชลประทานทำให้ประเทศที่มีการพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้ จึงตระหนักถึงความสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,757 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean