ลบ แก้ไข

จังหวัดสตูลเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

Satun Emphasizes Natural
 

            สตูลเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียในทะเลอันดามัน เกาะตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับนิยมมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับเกาะตะรุเตา เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


            จังหวัดสตูลต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ที่ประชุมยังกล่าวถึงวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,115 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean