ลบ แก้ไข

กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

Ministry of Interior Pre
 

            กระทรวงมหาดไทยได้ออกกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจง 5 กลยุทธ์สำหรับพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

            กลยุทธ์แรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการลดความยากจนภายในประเทศและสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าอื่นๆของอาเซียนในการลดความยากจนภายในภูมิภาคเพื่อที่สภาพความเป็นอยู่ของของประชาชนในท้องถิ่นที่ดีขึ้น

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,759 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ