ลบ แก้ไข

ไทยสนใจในการสำรวจการค้าและการลงทุนในภูฏาน

Thailand Interested in E
 

            ประเทศไทยและภูฏานกำลังจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยภาคเอกชนของไทยมีความสนใจในการสำรวจโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูฏาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง โดยภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุน            ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับภูฏานที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการของภูฏาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในทุกด้าน นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปยังเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวางผังเมืองและการพัฒนาสนามบินนานาชาติ
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,098 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean