ลบ แก้ไข

พัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนอพยพ

พัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนอ

 

            ประเทศไทยได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับแรงงานอพยพจากประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานกัมพูชา, ลาวและพม่า โดยโครงการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน

           อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า โครงการนี้จะได้รับการดำเนินการไปจนถึงปี 2014 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมนี้นอกจากนี้โครงการนี้ยังจะรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ซึ่งการขยายตัวของการลงทุนจะเป็นผลมาจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,207 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ