ลบ แก้ไข

การดูแลสุขภาพและเส้นทางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015


 

            ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนและจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมภูมิภาคภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทยทำให้จะต้องมีการพิจารณาปัญหาหลายอย่างเพื่อการพัฒนาการให้บริการ

            AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า,บริการ,การลงทุนและแรงงานฝีมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญและเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพภายในภูมิภาคอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,150 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ