ลบ แก้ไข

กัมพูชาและไทยพูดคุยเรื่องข้อพิพาทชายแดนและอนาคตของอาเซียน

 

            ข้อพิพาทชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นในกรณีของเส้นขอบได้รับการคั่นด้วยสนธิสัญญาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งของพื้นที่บริเวณเขาพระวิหารจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองประเทศ

            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นรากฐานที่สำคัญของสามเสาหลักของการรวมเศรษฐกิจและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมและวัฒนธรรมทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงในภูมิภาคก่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อการประสบความสำเร็จในเวทีโลก

            อาเซียนจะทำหน้าที่เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจเพียงแห่งเดียวของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 600 ล้านคนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของเอเชีย นอกจากนี้ยังเป็นสะพานทางวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,546 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean