ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสนับสนุนการลงทุนจากประเทศจีนในอาเซียน

Thailand Optimistic abou

 

            ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสินค้าและบริการ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนในการประชุมกล่าวว่า ข้อตกลงด้านการลงทุนทั้งอาเซียนและจีนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งเสริมการลงทุนและการป้องกันในสองภูมิภาค โดยข้อตกลงนี้ยังจะดึงดูดการลงทุนในโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,975 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ