ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสนับสนุนการลงทุนจากประเทศจีนในอาเซียน

Thailand Optimistic abou

 

            ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสินค้าและบริการ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนในการประชุมกล่าวว่า ข้อตกลงด้านการลงทุนทั้งอาเซียนและจีนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งเสริมการลงทุนและการป้องกันในสองภูมิภาค โดยข้อตกลงนี้ยังจะดึงดูดการลงทุนในโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,679 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าข้าวในอาเซียน โดยการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการหาแนวทาง สำหรับความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และผู้ส่งออกในอาเซียน...
  by dogTech
 • สิงคโปร์ เผยว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบการค้าเงินเสมือนจริงและโลหะมีค่าอื่น ๆ เพื่อสกัดการหาทุนเถื่อนรูปแบบใหม่ของกลุ่มก่อการร้ายและแก๊งอาชญากร กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานการเงินสิงคโปร์...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟและคมนาคมพม่า เผยว่า การปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ จะเริ่มขึ้นในปี 2557 ด้วยทุนกู้ยืม จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ ที่ได้รับจากญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จากกระทรวงระบุว่า...
  by Editor Bow
 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร ประเด็นแรก คือ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean