ลบ แก้ไข

รัฐบาลไทยตรวจสอบผลกระทบของประเทศไทยในการค้าเสรีอาเซียนอย่างใกล้ชิด

Government to Closely Mo

 

            รัฐบาลไทยได้ทำการตรวจสอบผลกระทบของการค้าเสรีของไทยกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มองเห็นการกำจัดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก 6 สมาชิก ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ทำให้ภาษีกลายเป็น 0 ในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

            ในส่วนของประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน โดยจะเพิ่มทางเลือกมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,028 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ