ลบ แก้ไข

การประชุมระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน

ASEAN Intergovernmental

           
            ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของอาเซียนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคในสิทธิมนุษยชน

            คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,560 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ