ลบ แก้ไข

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน

Establishment of ASEAN I

 

            กรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนในสำนักงานภูมิภาคทั่ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยโครงการนี้จะสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักของประชาชนในการเป็นประชาคมอาเซียน

            กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ขอนแก่น, อุบลราชธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, จันทบุรีและกาญจนบุรี ตามที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้วางแผนให้โครงการนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,358 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงท้ังในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับรัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow
 • ประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน ในสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของทุนนิยม ประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากสังคมโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ นั้นมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม...
  by Editor Bow
 • นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ททท. เจรจากับสายการบินต่าง ๆ เพื่อเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มเติม ขณะนี้ มีสายการบินเตรียมเปิดเส้นทางการบิน...
  by dogTech
 • 1.นครวัด ประเทศกัมพูชา (Angkor Wat - Cambodia) นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา นครวัดจัดเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ