ลบ แก้ไข

ไทยและฟิลิปปินส์ตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคี

Thailand and the Philipp
 


            ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีและเพิ่มความใกล้ชิดกันในหลายพื้นที่ เพื่อเตรียมรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแด่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระตุ้นให้ฟิลิปปินส์เพิ่มความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย เช่นพืช, ผัก, ผลไม้และเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งและสัตว์ปีกแช่แข็งที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยและควบคุมมาตรฐานพร้อมที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 


 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,522 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ