ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เครือข่ายการผลิตในอาเซียน

ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เค

 

             กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ได้อ้างว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคนี้โดย Eria ได้นำเนินโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน โดยเฉพาะในด้านพลังงาน, การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดช่องว่างทางฐานะและเพิ่มจำนวนของคนชั้นกลางในสังคมไทย

            โดยบทบาทในปัจจุบันและอนาคตของอาเซียนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในภูมิภาคสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังคงมีการเจริญเติบโตสูง เช่น ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12 ในไตรมาสแรกของปี, สิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีความสมดุลและดำเนินงานต่อไปได้


อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,354 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean