ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เครือข่ายการผลิตในอาเซียน

ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เค

 

             กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ได้อ้างว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคนี้โดย Eria ได้นำเนินโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน โดยเฉพาะในด้านพลังงาน, การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดช่องว่างทางฐานะและเพิ่มจำนวนของคนชั้นกลางในสังคมไทย

            โดยบทบาทในปัจจุบันและอนาคตของอาเซียนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในภูมิภาคสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังคงมีการเจริญเติบโตสูง เช่น ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12 ในไตรมาสแรกของปี, สิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีความสมดุลและดำเนินงานต่อไปได้


อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,008 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ช่าง 10 หมู่ ช่างศิลป์ไทย ณ สนามหลวง นำเสนอความหลากหลายของงานหัตถศิลป์จากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม...
  by dogTech
 • วันที่ 23 กันยายน บรรยากาศที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้คณะทูตประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศเดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายดอน ปรมัตถ์วินัย...
  by Editor
 • ธงชาติอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้...
  by Editor Bow
 • เทศกรานต์สงกรานต์ (ตีงยาน) ในพม่าเริ่มขึ้นพร้อมๆ กับประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างคือ ไทย และลาว ที่มีชาวพุทธเป็นประชากรส่วนใหญ่ และสืบทอดประเพณีนี้มาด้วยกัน แม้ว่าในกัมพูชา จะฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีแตกต่างออกไปก็ตาม...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ