ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเรียกร้องเสถียรภาพของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

 

            ประเทศไทยได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอนุภูมิภาคการเรียกร้องถูกสร้างขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

            โดยประการแรก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะต้องมีการพัฒนาด้านความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เนื่องจากเป็นอนุภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิปัญญา เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงการเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับตลาดโลกทั่วโลก

            ประการที่สอง การเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคตามแม่น้ำโขง โดยได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เพื่อเชื่อมโยงไปอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในประเทศไทยกับเมืองบ่อแก้วในประเทศลาว นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการสำรองเงินทุน เพื่อจะลงทุนในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของหน่วยงานในประเทศใกล้เคียง

 

อ่านว่า

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,853 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean