ลบ แก้ไข

ประเทศไทยในฐานะผู้แทนถาวรของอาเซียนในด้านความร่วมมือ

Thailand’s Permanent Rep

 

            ประเทศไทยในฐานะผู้แทนถาวรของอาเซียนเห็นแนวโน้มที่ดี สำหรับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดน โดยตามกฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะแต่งตั้งผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและตำแหน่งเอกอัครราชทูตถาวร เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและการประสานงานกับเลขาธิการอาเซียน

            โดยบรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทยจะเป็นประเทศที่เริ่มลดอัตราภาษีศุลกากรภายในภูมิภาคในด้านการค้าภายในอาเซียน ส่วนอีก 4 ประเทศที่เหลือ คือ กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,857 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean