ลบ แก้ไข

ความพยายามร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคใต้ในฐานะศูนย์กลางอาเซียน

 

            จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 โดยประธานหอการค้าสงขลาได้เน้นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ในแง่ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้ของไทย คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาสและสตูล ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแผนการพัฒนา เช่น ในจังหวัดปัตตานีจะเน้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล, จังหวัดยะลาจะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดน
 

dogTech
ชม 4,098 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1. มาตรการส่งเสริมภาค SMES ของรัฐบาล อินโดนีเซีย 1.1 ภาค SMEs ของอินโดนีเซียสร้างโอกาสในการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับประชากรของ ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาภาค SMEs...
  by Editor Bow
 • ทวีปที่ไม่ได้มืดมิด: ว่าด้วยการค้าระหว่างอาเซียนกับอัฟริกา (The Not-So-Dark Continent: On ASEAN-Africa Trade) โดย David Hutt แปลและเรียบเรียงโดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ย้อนไปในปี 2489 ตัวแทนจาก 29...
  by Editor
 • ประชาชนชาวไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวในเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015...
  by dogTech
 • จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ