ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเสนอ "3Cs" สำหรับการพัฒนาอาเซียน

Thailand’s Proposal on t
 

            ประเทศไทยได้เสนอแผนกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอาเซียนให้ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาค โดยข้อเสนอที่ถูกสร้างขึ้นในประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อธิบายว่า "3Cs" จะเป็นกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย การความน่าเชื่อถือ, การเป็นศูนย์กลาง, การเชื่อมต่อภูมิภาค โดยจะมีการดำเนินการตามแผนแม่บทเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออาเซียน เพื่อการจัดการกับปัญหาบริเวณพรมแดนที่มีความสำคัญในด้านการค้าและการขนส่ง

            ภูมิภาคอาเซียนจะเดินหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานภายในอาเซียน นอกจากนี้ยังจะมีการทำงานร่วมกับประเทศคู่เจรจา เช่น ประเทศจีน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การระดมทุน 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,323 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ