ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเรียกร้องให้อาเซียนทำงานร่วมกันในด้านยาเสพติด

Thailand Calls on ASEAN


 

            ประเทศไทยได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันทำงานในด้านการจัดการกับยาเสพติด เพื่อทำให้ภูมิภาคอาเซียนปราศจากยาเสพติดในปี 2015 การเรียกร้องที่ถูกสร้างขึ้นโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน

            โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงอันตรายของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ต้องการความร่วมมือจากทุกประเทศในอาเซียนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในภูมิภาคถึงอันตรายและโทษของยาเสพติด โดยประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับประเทศสมาชิกอื่นๆในการจัดการปัญหายาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนที่จะเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติด

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,857 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ