ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเสนอให้จัดลำดับความสำคัญของสามเสาหลักอาเซียน

Thailand’s Proposal on t

 

            ประเทศไทยได้เสนอให้ลำดับความสำคัญของสามเสาหลักอาเซียน เพื่อที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรวมกลุ่มในภูมิภาค โดยข้อเสนอที่ถูกเสนอขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอให้มีการให้ความสนใจในประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงในระดับภูมิภาค เพื่อที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามและการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎของกฎหมายที่ดีภายในอาเซียน

 

อ่านต่อ 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,977 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธงอาเซียนธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัติของอาเซียน สีของธงได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึง สีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด สีน้ำเงินแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ...
  by Editor Bow
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดนิทรรศการและงานสัมมนา "ไทย-จีน 4 ทศวรรษความสัมพันธ์จากการค้าและวัฒนธรรม สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นายสมชาย...
  by dogTech
 • การเสวนาทางวิชาการ ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน...
  by Editor Bow
 • เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP)...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ