ลบ แก้ไข

ประเทศไทยให้สำคัญด้านการขนส่งเพื่อความร่วมมือภายในอาเซียน

Thailand’s Views on the


 

            ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้มีการพัฒนาด้านเครือข่ายการขนส่งระหว่างกันและเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออก นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับความร่วมมือในด้านการขนส่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้

            โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงตัวอย่างบางส่วนของโครงการการขนส่งอาเซียน ได้แก่ ทางหลวงเครือข่ายทางเศรษฐกิจภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและรถไฟเชื่อมเมืองคุนหมิงกับประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง โดยมีเป้าหมายที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนปี 2015

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,308 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ