ลบ แก้ไข

กระชับความสัมพันธ์ในหมู่ประเทศอาเซียน

Tightening Cultural Link

 

            ประเทศทั้ง 10 ประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาทั้ง 3 ประเทศได้มีการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะเรียกร้องให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศกลุ่มอาเซียน คือ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

            นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้การสนับสนุนในการให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและภูมิภาคโดยรวม

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,035 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ