ลบ แก้ไข

เปิดคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Foreign Teachers to Be R

 

           ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การสนับสนุนโครงการรับสมัครครูชาวต่างชาติไปสอนที่โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา,ปัตตานีและนราธิวาส โดยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบรรเทาความขัดแย้งในภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนในท้องถิ่นต้องปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา รวมทั้งบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการศึกษาทางศาสนา โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ซึ่งจะเน้นความจำเป็นในการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนในภาคใต้

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,418 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ