ลบ แก้ไข

ประเทศไทยให้ความร่วมมือในโครงการของ BIMSTEC

Thailand Highlights Majo

 

            ประเทศไทยได้เน้นกิจกรรมความร่วมมือและโครงการที่เสริมสร้างความร่วมมือในพื้นที่ประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

            โดยการประชุมสุดครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการประมง โดยกรมประมงแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลที่มีประสิทธิภาพผ่านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,707 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ