ลบ แก้ไข

กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี

Strategies for Developin
 

            จังหวัดปัตตานีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด 2014 - 2017 โดยเน้นการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและบริการให้กับชุมชนมุสลิมในระดับชาติและในระดับภูมิภาค รวมไปถึงในตลาดโลก โดยในแผนพัฒนาจังหวัดจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งสำหรับการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพดี

            เพื่อให้บรรลุแผนนี้ จังหวัดปัตตานีจะมีการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่จะนำไปสู่การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีและจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,970 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน...
  by dogTech
 • น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ( ม.ค.มิ.ย. ) คณะกรรมการฯ...
  by dogTech
 • นักวิชาการแนะผู้ประกอบการ SMEs เร่งปรับตัวรับ AEC มอง ตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัว นางสาวการดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การ...
  by Editor Bow
 • ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean