ลบ แก้ไข

การค้าชายแดนในภาคใต้ของไทย

Provincial Cluster of So
 

            กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ สงขลา,สตูล,ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ

           จังหวัดเหล่านี้มีพื้นที่รวม 20,809.7 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 3.8 ล้านคน โดยร้อยละ 66 ของคนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดนี้เป็นชาวพุทธและร้อยละ 34 เป็นชาวมุสลิมแต่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส คนท้องถิ่นมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมในส่วนอื่นๆของประเทศไทย

           โดยจังหวัดสงขลามีชายแดนติดกับรัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย, จังหวัดยะลามีชายแดนติดกับรัฐเประและรัฐเกดะห์ของประเทศมาเลเซีย, จังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับรัฐกลันตันและรับเประของประเทศมาเลเซีย ในขณะที่จังหวัดสตูลมีชายแดนติดกับกับรัฐเปอร์ลิส ส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 9,216 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ