ลบ แก้ไข

การเชื่อมโยงประเทศไทยกับอุตสาหกรรมอาเซียน

Linking Thailand’s Indus


 

            ประเทศไทยได้ดำเนินการเชื่อมโยงเส้นทางการทำอุตสาหกรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังตลาดอาเซียน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่าการพัฒนาเส้นทางการขนส่งและอุตสาหกรรมจะสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตภายในอุตสาหกรรมได้

           การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 อาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวและการขนส่งต่างๆภายในภูมิภาคที่จะกลายเป็นเรื่องง่าย โดยจะนำไปสู่การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมต่างๆในตลาดอาเซียน นอกจากนี้การเชื่อมโยงด้านการผลิตและช่วยให้ภูมิอาเซียนได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของวัตถุดิบและแรงงานในราคาที่ต่ำลง

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,414 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ