ลบ แก้ไข

ข้าวไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

            มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร

            ประเด็นแรก คือ การเปิดเสรีการค้าที่จะมีการยกเลิกภาษีศุลกากรและภาษีระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2010 โดย 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย เพื่อลดภาษีในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,833 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ