ลบ แก้ไข

ประเทศไทยวางแผนที่จะส่งเสริม SMEs ในปี 2014


 

            ประเทศไทยได้ออกแผนการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเน้นที่การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า การพัฒนาของผู้ผลิต OTOP ให้กลายผู้ประกอบ SMEs จะได้รับการดำเนินการผ่านหลายโครงการ เช่น "OTOP PLUS" โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มสินค้าOTOPในตลาดต่างประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน

            ตามแผนการแล้วนั้น ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่จะได้รับการพัฒนาอาชีพที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,289 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean