ลบ แก้ไข

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามาเลย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

Learning the Malay Langu

 

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการเปิดสถาบันภาษามลายูในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคใต้ของประเทศไทย

            เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษามาเลย์ เนื่องจากภาษามาเลย์มีอิทธิพลต่ออาเซียนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม, ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ที่พูดภาษามาเลย์ในจังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามาเลย์

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,906 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean