ลบ แก้ไข

การลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

Thailand’s Investment Is
 

            การลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมามีการลงทุนในประเทศไทยกว่า 1,055 โครงการหรือมีมูลค่ากว่า 632,700 ล้านบาท

            อุตสาหกรรมที่มีจำนวนการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมในด้านการบริการและสาธารณูปโภค โดยในไตรมาสแรกมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวน 278,600 ล้านบาท ซึ่งประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

            จากสถิติที่รวบรวมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการลงทุนภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 700 พันล้านบาท นอกจากนี้การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,564 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ