ลบ แก้ไข

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาด AEC

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส
 

            ทุกจังหวัดในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายใต้ชื่อ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆและการตลาดหลายระดับ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆให้เป็นที่รู้จักกันในตลาดต่างประเทศผ่านทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

            นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังได้ทำการเปิดตัวโครงการ “OTOP PLUS" ที่จะปรับมาตรฐานของสินค้า OTOP ให้มูลค่ามากขึ้นและส่งเสริมในการนำไปขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนภายใต้โครง OTOP PLUS จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การอย่างน้อย 200 สินค้า

 

อ่านต่อ 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,930 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean