ลบ แก้ไข

อาเซียนต้องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านทางแรงงานฝีมือ

อาเซียนต้องการเสริมสร้าง


            สำนักงานแรงงานอาเซียนจัดการประชุมในกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานแรงงานอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะพัฒนาความก้าวหน้าของแรงงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้กระทรวงแรงงานของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

            รองปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นความสำคัญของการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความคืบหน้าของมาตรฐานแรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตแรงงานในภูมิภาค โดยในที่ประชุมเปิดโอกาสให้หารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนงานในอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,928 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ