ลบ แก้ไข

โอกาสที่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

โอกาสที่เท่าเทียมกันในด้
 

            ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียน (SEAMEC) ในหัวข้อการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับในภูมิภาค

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและ SEAMEC จะมีการหารือใน 19 ประเทศ สมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ สำหรับการส่งเสริมการขายและการพัฒนาของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของการศึกษาเพื่อการในภูมิภาคอาเซียนในปี 2015

            โดยรัฐบาลและองค์กรพัฒนาภาคประชาสังคมในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจในการเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,918 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean