ลบ แก้ไข

โอกาสที่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

โอกาสที่เท่าเทียมกันในด้
 

            ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียน (SEAMEC) ในหัวข้อการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับในภูมิภาค

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและ SEAMEC จะมีการหารือใน 19 ประเทศ สมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ สำหรับการส่งเสริมการขายและการพัฒนาของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของการศึกษาเพื่อการในภูมิภาคอาเซียนในปี 2015

            โดยรัฐบาลและองค์กรพัฒนาภาคประชาสังคมในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจในการเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,175 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมมือกับกองทุนการพัฒนาสตรี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของสตรีทั่วประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีทุกกลุ่มอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน...
  by dogTech
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องความรักสมัครสมานของคนไทย ในการสู่ประชาคมอาเซียน ย้ำต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา และความซื่อสัตย์สุจริตของคนในชาติ...
  by Editor
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor
 • เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538)...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean