ลบ แก้ไข

ประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริม BIMSTEC

ประเทศไทยยืนยันความมุ่งม

 

            ประเทศไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม BIMSTEC

            สมาชิก BIMSTEC ประกอบไปด้วย ประเทศบังกลาเทศ, ประเทศภูฏาน, ประเทศอินเดีย, ประเทศพม่า, ประเทศเนปาล, ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อกระชับความร่วมมือในทุกกิจกรรมภายในกรอบของ BIMSTEC รวมทั้งการตอบสนองต่อโอกาสใหม่และความท้าทายในภูมิภาคและทั่วโลก

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,041 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean