ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต้อนรับประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยเตรียมความพร้อม
 

            จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบระบุว่าจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษในการให้การศึกษาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนอาเซียนที่สมบูรณ์

            โดยพิจารณาเป็นพิเศษจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่เป็นแรงงานผู้มีความรู้และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังผู้คนที่ยากจนและคนงานที่ไม่ชำนาญการด้านฝีมือ

            อดีตเลขาธิการอาเซียนสุรินทร์ พิศสุวรรณเห็นว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของการรวมกลุ่มอาเซียน คือการที่ทุกหน่วยงานภาครัฐควรทบทวนบทบาทและภารกิจที่ต้องทำ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือ นอกจากนี้คือด้านการศึกษาและการวิจัยที่จะต้องได้รับความสนใจมากขึ้น 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,897 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean