ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมเพิ่มทักษะของครูภาษาอังกฤษให้เท่ามาตรฐานอาเซียน

ไทยเตรียมเพิ่มทักษะของคร
 

            ประเทศไทยกำลังเร่งเสริมสร้างศักยภาพในการยกระดับทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ บรรลุมาตรฐานของอาเซียนโดยมีความพยายามที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015

           จากการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบของการฝึกอบรม สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอาเซียนพบว่าประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆได้จัดให้มีการฝึกอบรม สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องใน ทำให้ประเทศไทยตัดสินใจสนับสนุนการอบรบในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก หรือ TESOL ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดหลักสูตรสำหรับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งในด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการประเมินการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการสอน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,307 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ