ลบ แก้ไข

ประเทศไทยลดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศไทยลดภาษีนำเข้าสิน


            ประเทศไทยจะตั้งค่าภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การบูรณาโครงการระบบภาษีนำเข้าของอาเซียน (AISP) โดยได้รับการอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีอากรและการลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกของอาเซียน ให้สอดคล้องกับโครงการ AISP ของอาเซียน

            จากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทย AISP ของไทยกับกัมพูชาครอบคลุม 15 ผลิตภัณฑ์ เช่น พืช, ถั่ว, มันสำปะหลัง, เมล็ดฝ้าย, ขนม, อาหารแปรรูป, น้ำส้มสายชูและผ้า เป็นต้น ส่วน AISP ระหว่างไทยกับพม่าจะครอบคลุม 13 ผลิตภัณฑ์ เช่น กุ้ง, เมล็ดผัก, ไม้, รองเท้า, หิน, เฟอร์นิเจอร์หวายและประติมากรรม เป็นต้น 

 

อ่านต่อ

 

dogTech
ชม 3,783 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean