ลบ แก้ไข

ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาอาเซียน

ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมื

 

            ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีการทวีความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งสองประเทศได้เน้นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันการสนับสนุนสำหรับการศูนย์กลางของอาเซียนของประเทศไทย

            ในการแถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ทั้งสองรัฐบาลได้เน้นย้ำในเรื่องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและการเชื่อมต่ออาเซียนทั้งภูมิภาค โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบในปี 2015 ในเรื่องการเชื่อมต่ออาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,510 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ศูนย์อุทกอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ในนครโฮจิมินห์ระบุว่า เกิดฟ้าหลัวจากมลพิษทางอากาศ ที่กระแสลมได้พัดอณูฝุ่นละอองจนทำให้เกิดฟ้าหลัว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก 2-3 วัน ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ...
  by dogTech
 • เขต การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) AFTA การค้าเสรีอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก HotcoursesThailand...
  by Editor Bow
 • 1.พม่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 135 ชาติพันธุ์ 2.ชาวพม่าขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน 3.ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean