ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Thailand boosts infrastr
 

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความพร้อมที่จะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและกระจายอาหารระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (Greater Mekong sub-region) ประกอบด้วยประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนามและมณฑลยูนนานของประเทศจีนโดยเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำโขงที่ครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกันประมาณ 326,000,000 คน โดยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอาเซียนในด้านการเชื่อมต่อ 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,975 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean