ลบ แก้ไข

ฝึกอบรมแรงงานฝีมือไทยเพื่อเตรียมการสำหรับ AEC

ฝึกอบรมแรงงานฝีมือไทยเพื

 

            แรงงานฝีมือไทยจำนวน 60,000 คน จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )

            ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมจะเริ่มต้นในปี 2014 ถึง 2016 โดยมีแรงงานฝีมือ 60,000 คน ที่จะเข้ารับการอบรมในแต่ละปี ในช่วงระยะเวลาสามปี โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทโรเบิร์ตบ๊อช เพื่อที่จะช่วยให้การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างไฟฟ้,ช่างไม้, ช่างเชื่อม เป็นต้น

            ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการยกระดับทักษะของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,361 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ