ลบ แก้ไข

การทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับ ASEAN

การทดสอบภาษาสำหรับแรงงาน

 

            แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
 

            รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับสำหรับด้านทักษะและความรู้ภาษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศในแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงาน

            เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนี้ รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณ5ล้านบาทในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ โดยจะนำเสนอการทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,343 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการการศึกษาต่างๆที่จะดำเนินการในภาคใต้บนพื้นฐานของแนวคิดที่จะต้องจัดการให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบ...
  by dogTech
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อเป็นประเทศที่พร้อมนำหน้าไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า...
  by dogTech
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541...
  by dogTech
 • อันที่จริงหลักสูตรการเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านของเรานั้น มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean