ลบ แก้ไข

ไทยสนับสนุนอาเซียนให้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก

ไทยสนับสนุนอาเซียนให้มีบ

 

            นายกรัฐมนตรีของปรtเทศไทยได้ให้การสนับสนุนอาเซียน เพื่อการมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกตามกลยุทธ์ "มุ่งไปข้างหน้า" เพื่อการก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินการตามสามเสาหลักของอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของชุมชน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันในส่วนต่างๆของโลก ซึ่งทำให้อาเซียนจำเป็นจะต้องเร่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  นอกจากนี้สมาชิกอาเซียนยังจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทในการเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,642 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean