ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมสนับสนุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก

ประเทศไทยเตรียมสนับสนุนส            คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1.55 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและสถาบันการวิจัยในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            บทบาทของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก คือการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและอาเซียน ซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสถาบันฯจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการเจริญเติบโตในภูมิภาค ด้วยการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,066 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean