ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสนับสนุนอินเดียและอาเซียนในฐานะส่วนหนึ่งของตลาดโลก

ประเทศไทยสนับสนุนอินเดีย


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้การสนับสนุนประเทศอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับ ประเทศอินเดียและเพื่อการเชื่อมต่อที่มากขึ้น

            ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการการเชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศอินเดียเป็นสิ่งที่จำเป็นในด้านการค้าการและลงทุน โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอินเดียและอาเซียนจะเป็นการเชื่อมต่อไปสู่​​ชุมชนในวงกว้างระดับโลก

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่า การเชื่อมโยงอาเซียนและประเทศอินเดียจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาร่วมกัน โดยจะมีการสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายทางหลวงไปทางทิศตะวันออก จากประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อเพิ่มไปยังประเทศอินเดียได้ 

 
อ่านว่า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,849 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean