ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนเพื่อส่งเสริมอาเซียน


            ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาประสานงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนในเชิงกลยุทธ์ โดยจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

            ทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะร่วมกันเสริมสร้างและการประสานงานความร่วมมือ ภายใต้กรอบอาเซียน +3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการสร้างประชาคมเอเชีย ซึ่งประเทศจีนได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือ อาเซียน +3 ในการเชื่อมโยง ผ่านทางการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,713 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559...
  by dogTech
 • นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
  by dogTech
 • เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้ประชุมร่วมกันที่เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ โดยมีปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนมาร่วมกันพิจารณาแนวนโยบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน...
  by Editor Bow
 • Pyanmana เมืองหลวง - เปียงมะนา ที่ตั้งของเมืองเปียงมะนาอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปทางเหนือราว 244 ไมล์ และเป็นจุดตัดของถนนสายหลัก 2 เส้น ซึ่งเชื่อมพม่าตอนเหนือกับตอนใต้เข้าด้วยกัน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ